reflections

WELCOME!!!!

Yâh. Dâz îîzz dâNN Mâ Mêîînê HP

 


âBêr Îîz NôcH LânGê NiiT Fêrtîq:P

 

YâH LêûTê...koeNNT yâ scHôn mâ rêiîNscHâûêN

 

PS: >>>GB<<<

                                                   ÊûRÊ SûNNy

2.3.07 14:45, kommentierenVerantwortlich für die Inhalte ist der Autor. Dein kostenloses Blog bei myblog.de! Datenschutzerklärung
Werbung